วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ศาสนา (วันสำคัญ)

 

วันมาฆบูชา  (ขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 3)

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาปี 2556 นี้ วันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.2556 นี้ตรงกับ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
ความหมาย วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์